Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, referaty, oddziały

Nazwa Audytor Wewnętrzny /AU/
Adres Urząd Gminy Buczkowice

43-374 Buczkowice
Kontakt
Telefon
(33) 4990066
Fax
(33) 4990066 wew.26
Zadania Audytor wewnętrzny wykonuje zadania w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego poprzez:
1/ niezależne i obiektywne wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w zakresie adekwatności, skuteczności i jej efektywności w audytowanych obszarach, w tym oceny:

a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
b) skuteczności i efektywności działania
c) wiarygodności sprawozdań
d) ochrony zasobów
e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania
f) efektywności i skuteczności przepływu informacji
g) zarządzania ryzykiem

2/ wykonywanie czynności doradczych, w tym składania opinii i wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki

3/ sporządzanie do końca roku planu audytu wewnętrznego na rok następny, opartego na analizie ryzyka

4/ sporządzanie do końca stycznia każdego roku sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni

5/ opracowanie i aktualizowanie procedur audytu wewnętrznego obejmującego wszystkie aspekty działalności audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich skuteczności

6/ współpraca z komórkami organizacyjnymi oraz kierownikami jednostek podległych i nadzorowanych objętym działaniem audytu

7/ współdziałanie z organami audytu i kontroli zewnętrznej oraz osobami przeprowadzającymi kontrolę
Zadania  
Opis Audyt wewnętrzny prowadzony jest w Urzędzie Gminy Buczkowice przez " Usługodawcę" na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-02-05 09:05:44
Data utworzenia 2010-04-19
Data udostępnienia 2010-04-19 11:17:38
Osoba odpowiedzialna Barbara Kaleta
Udostępnił Barbara Kaleta