Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Inne

Elekroniczna Skrzynka.Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - UG Buczkowice

Poniżej przedstawiamy procedurę skorzystania z systemu elektronicznej skrzynki podawczej do korespondencji z Urzędem Gminy Buczkowice.

I. Elektroniczna Skrzynka Podawcza działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej pomiędzy obywatelem, a urzędem. Przekazanie dokumentu odbywa się poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie e-puap.

   

   

II Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika, które zakłada się na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne.

ePUAP

   

III Mając założone konto można wyszukać podmiot oraz wybrać formularz elektroniczny do wypełnienia (dostępny po zalogowaniu)

Formularz elektroniczny

   

IV. Dostarczenie elektronicznych dokumentów może odbywać się również osobiście w godzinach pracy urzędu  do Sekretariatu Urzędu Gminy  mieszczącego się przy ul. Lipowska 733 w Buczkowicach na następujących nośnikach danych:Dyskietka 1,44 MB
Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
Płyta CD-RWUWAGA!   Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Akceptowalne formaty załączników to:


DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.