Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, referaty, oddziały

Nazwa Ref. Finansowy / FIN/
Adres Urząd Gminy Buczkowice
ul. Lipowska 730
43-374 Buczkowice
 
Kontakt
Telefon
/33/ 4990066

wew. 21
mgr Magdalena Mendrok- Skarbnik Gminy, nadzór nad gospodarką finansową gminy, kierowanie oraz nadzór nad pracą referatu finansowego

wew. 13

inspektor mgr Anna Hetnał - księgowość podatkowa: księgowanie wpływów podatkowych,prowadzenie postępowań egzekucyjnych,wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych.

pomoc administracyjna - Magdalena Paluch -księgowość podatkowa: księgowanie wpływów podatkowych,prowadzenie postępowań egzekucyjnych,wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych.
        
wew. 22

inspektor - mgr Irena Truchan - księgowość podatkowa-wymiar podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz od osób prawnych,wydawanie zaświadczeń o dochodach z
gospodarstwa rolnego

wew. 24
inspektor - mgr Ewa Cembala - księgowość budżetowa-wydatki budżetu,rozliczanie inwestycji realizowanych ze środków unijnych

inspektor - mgr Jolanta Wandzel - księgowość budżetowa-dochody budżetu,prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń dotacji z funduszy pomocowych Unii Europejskiej

wew. 25 - pomoc administracyjna Maria Więzik - obsługa kasy, ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, gospodarka odpadami
                     
wew. 33 - inspektor mgr Natalia Kania - płace pracowników, rozliczanie podatku VAT, akcyza
Fax
/33/ 4990066 wew.26
Zadania 1. Prowadzenie gospodarki finansowej gminy a w szczególności :

a) Opracowanie i przygotowanie projektu  budżetu gminy  oraz układu wykonawczego do budżetu,
b) Sporządzanie zbiorczych sprawozdań i bilansów,
c) Obsługa kredytów i pożyczek gminnych,
d) Przygotowywanie uchwał dotyczących zmian w budżecie,
e) Analiza wykorzystania budżetu,
f) Nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy,
g) Prowadzenie urządzeń syntetycznych i analitycznych księgowości dochodów podatkowych, niepodatkowych, wydatków budżetowych, środków pozabudżetowych oraz inwestycji,
h) Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości,
i) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, ZUS-em i Urzędem Wojewódzkim.


2. Prowadzenie spraw z zakresu podatków, a w szczególności :

a) Dokonywanie wymiaru podatku: rolnego, od nieruchomości i leśnego,
b) prowadzenie ewidencji podatkowej w zakresie podatków od : nieruchomości, rolnego i leśnego
c) Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
d) Prowadzenie rachunkowości podatkowej.
                           
3. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji majątku gminy a w szczególności :

a) przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych.

4. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy oraz obsługa funduszu świadczeń socjalnych.

5. Prowadzenie spraw obronnych w części wynikającej z zakresu działania referatu.  
Opis Magdalena Mendrok - Skarbnik Gminy, kierownik referatu
inspektor - mgr Anna Hetnał
inspektor -  mgr Jolanta Wandzel
inspektor - mgr Natalia Kania
inspektor - mgr Irena Truchan
inspektor -  mgr Ewa Cembala
pomoc administracyjna - Magdalena Paluch
pomoc administracyjna - Maria Więzik
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-22 12:44:10
Data utworzenia 2003-07-22
Data udostępnienia 2003-07-22 10:11:39
Osoba odpowiedzialna __IMIE_NAZWISKO__
Udostępnił Barbara Kaleta