Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, referaty, oddziały

Nazwa Ref. Gospodarki Komunalnej i Budownictwa /GKiB/
Adres Urząd Gminy Buczkowice
ul. Lipowska 730
43-374 Buczkowice
 
Kontakt
 
Telefon :/33/ 4990066
wew. 15
inspektor Marcin Jakubiec- utrzymanie dróg gminnych, oświetlenia ulicznego,nazewnictwa ulic i placów, sprawy związane z komunikacją dróg gminnych,infrastruktura wodno-kanalizacyjna.
inspektor Dorota Majcherczyk - zamówienia publiczne, prowadzenie całości spraw z zakresu prawa lokalowego
     
wew. 40
inspektor mgr inż. Przemysław Lubiński- prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Gminy              

wew.34
inspektor mgr Ewa Szczepanik- prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury

wew. 39
Maria Sanetra- pełnomocnik d/s pozyskiwania środków finansowych-prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych
                                   
inspektor - mgr Agnieszka Giżycka- prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych  

wew.27 
Marek Krupa - Kontroler techniczny d/s inwestycji gminnych

wew. 14 
mgr Izabela Brudny- kontroler techniczny d/s godpodarki odpadami
pomoc administracyjna- Maria Więzik
Fax
/33/ 4990066 wew.26
Zadania Zadania wydziału:
1. prowadzenie spraw  z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, w szczególności
 a) sporządzanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego / opinii o przeznaczeniu działki w planie /
 b) przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2. prowadzenie całości spraw związanych z realizacją Ustawy o Zamówieniach Publicznych
3. prowadzenie i rozliczanie inwestycji prowadzonych przez Gminę
4. prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska, w szczególności:
 a) przeprowadzenie wizji lokalnych i sprawdzanie szczelności bezodpływowych zbiorników na ścieki,
 b) wydwawnie zezwoleń na wywożenie ścieków, kontrola miejsc zrzutu fekaliów
 c) wyrażenie zgody na miejsce oraz sposób gromadzenia odpadów
5. prowadzenie całości spraw w zakresie prawa lokalowego
6. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym na terenie Gminy

7. sporządzanie wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego
8. prowadzenie całości spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych

10.  wydawanie zezwoleń na:
 a) utrzymanie psów uznanych za agresywne
 b) wycinkę drzew oraz naliczanie kar za usuwanie drzew bez zezwolenia
11.  ustalanie wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości
12.  przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w przypadku konieczności wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Gminy
13.  przygotowywanie decyzji dotyczących przekształcenia dzierżawy wieczystej na własność
14.  przygotowywanie decyzji i postanowień dotyczących rozgraniczeń gruntów
15.  przygotowywanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
Opis Liczba osób zatrudnionych w referacie - 9
inspektor - Marcin Jakubiec
inspektor - mgr inż. Przemysław Lubiński
inspektor - Dorota Majcherczyk
inspektor - mgr Ewa Szczepanik
inspektor - mgr inż. Agnieszka Giżycka
pełnomosnik d/s pozyskiwania środków finansowych - Maria Sanetra
Kontroler techniczny d/s inwestycji gminnych Marek Krupa
kontroler techniczny d/s gospodarki odpadami - mgr Izabela Brudny
pomoc administracyjna- Maria Więzik
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-22 12:44:10
Data utworzenia 2003-07-22
Data udostępnienia 2003-07-22 10:11:39
Osoba odpowiedzialna __IMIE_NAZWISKO__
Udostępnił Barbara Kaleta