Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Z-ca Wójta / Sekretarz Gminy /
mgr Agata Artemska - zdjęcie portretowe
mgr Agata Artemska
Kontakt
Fax
/033/ 8177-600
Telefon
/033/ 8177-600 wew. 12
Dyżury
Poniedziałek
7.30 - 15.30
Wtorek
7.30 - 16.00
Środa
7.30 - 15.30
Czwartek
7.30 - 15.30
Piątek
7.30 - 15.00
Kompetencje 1. Wykonwyanie funkcji kierownika urzędu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, polegającej między innymi na:
   a/ tworzeniu i realizacji polityki kadrowej urzędu,
   b/ nadzorowaniu  czasu pracy pracowników urzędu,
   c/ prowadzeniu właściwej polityki płacowej stymulującej pracowników do podnoszenia kwalifikacji,
   d/ wykonywanie innych obowiązków w granicach udzielonych mu pełnomocnictw.
2. Koordynowanie współpracy Wójta Gminy z Radą Gminy oraz jednostkami pomocniczymi,
3. Przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawców,
4. Utrzymywanie kontaktów z organami administracji samorządowej i rządowej,
5. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracowników Urzędu,
6. Administrowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
7. Nadzór i koordynacja pracy podległych wydziałów,
8. Koordynacja pracy urzędu w ramach właściwości podległych wydziałów, z uwzględnieniem kompetencji kierownika urzędu
9. Wydawanie w imieniu Wójta i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów,
10. Reprezentowanie Urzędu - w imieniu Wójta - w roboczych kontaktach zewnętrznych,
11. Nadzorowanie jednostek organizacyjnych w zakresie swoich właściwości,
12. Współpraca z Radą Gminy i jej Komisjami oraz jednostkami pomocniczymi w zakresie swego działania,
13. Wykonywanie innych czynności powierzonych mu na podstawie art.33 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Opis Krótki opis osoby
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2003-07-25 11:40:21
Data utworzenia 2003-07-22
Data udostępnienia 2003-07-25
Osoba odpowiedzialna Anna Dobija-Chmiel
Udostępnił Barbara Walaszek