Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Rejestry i archiwa

Nazwa Rejestr Instytucji Kultury
Opis Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Buczkowice, prowadzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r.
poz. 189).
Miejsce Urząd Gminy Buczkowice ul. Lipowska 730
Informacja Referat Ogólno-organizacyjny
II Pętro pok.20
tel. /033/ 499-00-66 wew.28
Inne Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do rejestru przez stronę Biuletynu Informacji
Publicznej organizatora;
2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
Urzędowo poświadczony odpis wydawany jest każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282) poświadczony odpis dokonany przez organy administracji samorządowej podlega opłacie 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronnicy.
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-09-10 13:56:47
Data utworzenia 2006-03-03
Data udostępnienia 2006-03-03 10:13:48
Osoba odpowiedzialna Ewa Matera
Udostępnił Barbara Kaleta