Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Sporządzenie aktu małżeństwa
Opis Podstawa prawna: art.8 &1,2,3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz.59 z późn.zm./ oraz art.7 ustawy z dnia 25 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635/
Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
I piętro pok. 9
Kierownik USC - mgr Anna Dobija-Chmiel
Informacja Tel: (33) 499-00-66 wew.17
fax: /33/ 4990066 wew.26
Inne Wymagane dokumenty:
- doręczenie przez duchownego w terminie 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa wyznaniowego, zaświadczenie stwierdzającego  brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
- do wglądu dokument tożsamości

OPŁATY:
- za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł przelewem na rachunek bankowy nr Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała Nr:52 1240 4142 1111 0000 4826 2811

TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej nadesłanego po terminie, Kierownik USC niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy, osoby zainteresowane w terminie do 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, mogą wystapić do sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.

UWAGI:
Po sporządzeniu aktu małżeństwa w USC, małżonkowie zgłaszają się z dowodami osobistymi po odpiór 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małżeństwa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-11-20 12:14:51
Data utworzenia 2007-03-13
Data udostępnienia 2007-03-13 10:38:52
Osoba odpowiedzialna Anna Dobija-Chmiel
Udostępnił Barbara Kaleta