Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Opis Podstawa prawna:
Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
I piętro pok.9
Kierownik USC - mgr Anna Dobija-Chmiel
Informacja Tel: (33) 499-00-66 wew. 17
fax: /33/ 499-00-66 wew.26
Inne Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zaświadczenia
- dodatkowo oraz do wglądu dokument tożsamości
- w przypadku panny i kawalera - odpisy skrócone aktu urodzenia
- w przypadku osób rozwiedzionych - odpisy skrócone aktu urodzenia, odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
- w przypadku wdowców - odpisy skrócone aktu urodzenia, odpisy skrócone aktu zgonu współmałżonka
- w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec - odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
- do wglądu dokument tożsamości /paszport, w przypadku zamieszkiwania w Polsce na stałe - kartę pobytu, w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce/

OPŁATA:
- za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł- przelew na rachunek bankowy nr Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała Nr:52 1240 4142 1111 0000 4826 2811

TRYB ODWOŁAWCZY:
Wniosek do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy sporządzenia aktu małżeństwa

UWAGI:
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest ważne 3 miesiące.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-11-20 12:14:51
Data utworzenia 2007-03-13
Data udostępnienia 2007-03-13 10:38:52
Osoba odpowiedzialna Anna Dobija-Chmiel
Udostępnił Barbara Kaleta