Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Obowiązek Meldunkowy Cudzoziemców
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. 139, poz. 993/ oraz Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz.U. Nr 225, poz. 1635
Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
inspektor - mgr Marzena Wilcz
I piętro - pok. nr 11
Informacja Tel: (033) 499-00-66 wew.35

fax: (033) 4990066
Inne Cudzoziemiec przebywający na terytorium RP jest obowiązany wykonać obowiązek meldunkowy nie później niż przed upływem 4 doby licząc od chwili przekroczenia granicy RP.
Przy zameldowaniu na pobyt czasowy cudzoziemiec jest obowiązany przedstawić:
- dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP,
- wypełniony i podpisany formularz " zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca ",

Fakt pobytu cudzoziemca potwierdza osobiście właściciel lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Przy zameldowaniu na pobyt stały cudzoziemiec przedstawia:
- kartę pobytu stałego,
- potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy - w przypadku gdy ostatnie miejsce pobytu stałego znajdowało się za granicą,
- wypełniony i podpisany druk " zgłoszenie pobytu stałego " potwierdzony przez właściciela lokalu, w którym następuje zameldowanie.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-09-11 09:21:55
Data utworzenia 2003-09-11
Data udostępnienia 2003-09-11 12:39:51
Osoba odpowiedzialna Marzena Wilcz
Udostępnił Barbara Kaleta