Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego
Opis 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. Z 2019r. poz.1397)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).
Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
inspektor - mgr Marzena Wilcz
I piętro - pok. nr 11
Informacja Tel: (033) 499-00-66 wew.35
fax:(033) 4990066
Inne Przez Internet:
Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP - potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.

W Urzędzie:
1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.
2. Pamiętaj o:
a. dowodzie osobistym lub paszporcie,
b. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności wymeldowania przez pełnomocnika.
3. Zaświadczenie o wymeldowaniu otrzymasz na wniosek

Wymagane Dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego" lub "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego".
2. Dowód osobisty lub ważny paszport
3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  - pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
  - dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.
           
Opłaty:
Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dot. realizacji obowiązku meldunkowego.
17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wymeldowanie działa przez pełnomocnika).
17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej wymeldowania z pobytu stałego - w przypadku, jeżeli osoba dokonuje jedynie wymeldowania.
W/w opłaty dokonujemy przelewem na rachunek bankowy nr Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała Nr:52 1240 4142 1111 0000 4826 2811
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-11-20 12:14:51
Data utworzenia 2003-09-11
Data udostępnienia 2003-09-11 12:39:51
Osoba odpowiedzialna Marzena Wilcz
Udostępnił Barbara Kaleta