Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wymeldowanie w Trybie Administracyjnym
Opis 1. Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 poz. 1397 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019, poz. 1000 z późn. zm.)
Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
inspektor - mgr Marzena Wilcz
I piętro - pok. nr 11
Informacja Tel: (033) 499-00-66 wew.35
fax: (033) 4990066
Inne WYMAGANE DOKUMENTY:
Pisemny wniosek w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego lub opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się - skierowany do organu gminy, podpisany własnoręcznie przez właściciela lub podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, wraz z uzasadnieniem oraz informacjami dotyczącymi m. In. Daty opuszczenia lokalu przez osobę, wobec której ma zostać wszczęte postępowanie w sprawie wymeldowania, wskazanie aktualnego miejsca pobytu, adresu, numeru telefonu, wskazanie nazwisk i imion oraz adresów, które mogą złożyć wyjaśnienia w charakterze świadków.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Złożenie pisemnego wniosku, podpisanego własnoręcznie przez właściciela lub podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
Sprawę można załatwić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

OPŁATY:
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł - za wydanie innej decyzji. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł. W/w opłatę można dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy w Buczkowicach: . 52 1240 4142 1111 0000 4826 2811. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Terminy określone w KPA.
TRYB ODWOŁAWCZY: W przypadku postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami KPA
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-08 11:09:27
Data utworzenia 2003-09-12
Data udostępnienia 2003-09-12 10:12:25
Osoba odpowiedzialna Marzena Wilcz
Udostępnił Renata Krupa