Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Rejestracja zgonu
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (teskt jedn. Dz.U.z 2018 r. poz.2224 ze zm.)

Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
I Piętro - pok. 9
Informacja Tel: (033) 499-00-66 wew.17
Kierownik USC -  mgr Anna Dobija-Chmiel
fax: (033) 4990066
Inne Wymagane dokumenty:
- dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon
- dowód tożsamości osoby zmarłej
- karta zgonu wydana przez placówkę służby zdrowia
- odpisy aktów stanu cywilnego osoby zmarłej jeśli są w posiadaniu osoby zgłaszającej zgon


OPŁATY:
- sporządzenie aktu zgonu jest zwolnione z opłaty skarbowej


UWAGI:
- zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenie zgonu  dokonuje w ciągu 24 godzin od zgonu.
- osobie zgłoszającej zgon wydaje się z urzęu 1 odpis skrócony aktu zgonu,
- zgłoszenie dokonuje się w USC właściwym wg miejsca zgonu
- zgłaszając zgon należy podać: imiona, nazwisko i nazwisko rodowe osoby zmarłej , jej stan cywilny, obywatelstwo, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, imiona i nazwisko rodowe rodziców, imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe współmałżonka osoby zmarłej / nie dotyczy osób rozwiedzionych/.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-09-26 13:00:50
Data utworzenia 2003-09-18
Data udostępnienia 2003-09-18 13:07:48
Osoba odpowiedzialna Anna Dobija-Chmiel
Udostępnił Barbara Kaleta