Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (teskt jedn. Dz.U.z 2018 r. poz.2224 ze zm.)
Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
I Piętro - pok. 9
Informacja Tel: (033) 499-00-66 wew.17
Kierownik USC -  mgr Anna Dobija-Chmiel
fax:  (033) 4990066
Inne Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana osobiście:
- przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
- złożyć pisemne zapewnienie, obraku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
- zezwolenie z Sądu, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
- cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo dodatkowo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego, odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim-odpis aktu przełożony z adnotacją o jego ustaniu,unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalic danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.

UWAGA:
Jeżeli otrzymanie dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem Cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, Sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek Cudzociemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu.

Opłaty:

Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński. Obowiązuje miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-09-26 13:14:27
Data utworzenia 2003-09-19
Data udostępnienia 2003-09-19 10:01:59
Osoba odpowiedzialna Anna Dobija-Chmiel
Udostępnił Barbara Kaleta