Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (teskt jedn. Dz.U.z 2018 r. poz.2224 ze zm.)
Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
I Piętro - pok. 9
Informacja Tel: (033) 499-00-66 wew.17
Kierownik USC -  mgr Anna Dobija-Chmiel
fax:(033) 4990066
Inne Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zaświadczenia- do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy
- pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed wybranym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
- dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej


Opłaty:
Opłata skarbowa - za wydanie zaświadczenia - 38 zł, przelewem na rachunek bankowy nr Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała Nr:52 1240 4142 1111 0000 4826 2811


Tryb Odwoławczy:
Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

UWAGI:
Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyc do wybranego Kierownika USC lub konsula RP
Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-11-20 12:14:51
Data utworzenia 2003-09-19
Data udostępnienia 2003-09-19 10:02:00
Osoba odpowiedzialna Anna Dobija-Chmiel
Udostępnił Barbara Kaleta