Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wpis do rejestru wyborców
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 46, poz.499 z późń.zm.) oraz Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz.U. Nr 225, poz. 1635
Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
inspektor - mgr Marzena Wilcz
I piętro - pok. nr 11
Informacja Tel: (033) 499-00-66
wew.35

fax: (033) 4990066
Inne Wymagane dokumenty:
- wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
- dowód osobisty

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Opłaty - brak opłat

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Do rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy zameldowani na pobyt stały w Gminie Buczkowice. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać wyborcy stale zamieszkali w Gminie Buczkowice bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali, przebywający na obszarze Gminy Buczkowice.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-08 11:09:27
Data utworzenia 2003-09-19
Data udostępnienia 2003-09-19 12:36:03
Osoba odpowiedzialna Marzena Wilcz
Udostępnił Renata Krupa