Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Uznanie żołnierza lub poborowego służby zastępczej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jed. z 2002 r. Dz.U.Nr 21, poz. 205 z późn. zm. )
Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
I Piętro - pok. nr 9
Informacja Tel: (033) 499-00-66
wew.17
Kierownik USC -  mgr Anna Dobija-Chmiel
fax:(033) 4990066
Inne Wymagane dokumenty:
- wypełniony formularz o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Załączniki:
- zaświadczenie o dochodach członków rodziny, w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu  i wysokości pobranego zasiłku lub oświadczenie o uzyskiwanych dochodach
- dokument potwierdzający fakt odbywania zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej, poborowy dołącza kartę powołania do odbywania zasadniczej służby
- w stosunku do żołnierza lub poborowego, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, orzeczenie sądu lub umowa.

Termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, do 30 dni

Opłaty - brak opłat

Żołnierz lub poborowy z kartą powołania odwołanie wnosi do Wojewody Śląskiego zaś poborowy odbywający służbę zastępczą do Marszałka Województwa Śląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Decyzję o przyznaniu żołnierzowi zasiłku wydaje dowódca jednostki wojskowej, orzeka także o wypłacie zasiłku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-05-24 14:07:17
Data utworzenia 2003-09-19
Data udostępnienia 2003-09-19 12:36:04
Osoba odpowiedzialna Anna Dobija-Chmiel
Udostępnił Barbara Kaleta