Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wniosek poborowego / żołnierza/ o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2004 r. Nr 24, poz.2416 ze zmianami ) art.39a i 88.
Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
I Piętro - pok. nr 9
Informacja Tel: (033) 499-00-66
wew.17
Kierownik USC -  mgr Anna Dobija-Chmiel
fax:(033) 4990066
Inne 1. Wymagane dokumenty:
- wypełniony formularz wniosku o uznanie za sprawującego opiekę

2.  Załączniki:
a. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła 16 roku życia albo ukończyła 75 rok życia
 - kserokopia dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki
 - zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu poborowego z osobą wymagającą opieki
- oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego / jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych /
- oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby wobec, której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego,bliższych lub równych poborowemu stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania
b. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji :
 - zaświadczenie o wspólnym zamieszkiwaniu
 - oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 - ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji
 - oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby ... /j.w./
c. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu :
 - prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania tej opieki

3. Do wglądu - dowody osobiste zainteresowanych osób.

Termin załatwienia sprawy - bez zbędnej zwłoki, do 30 dni

Opłaty - brak opłat

Od decyzji Wójta przysługuje poborowemu /żołnierzowi/ i wojskowemu Komendatowi uzupełnień odwołanie do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-05-24 14:07:17
Data utworzenia 2003-09-19
Data udostępnienia 2003-09-19 12:36:05
Osoba odpowiedzialna Anna Dobija-Chmiel
Udostępnił Barbara Kaleta