Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Opis 1. Art. 46, art. 53, art. 54 oraz art. 55 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 poz. 1397 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019, poz 1000 z późn. zm.)
Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
inspektor - mgr Marzena Wilcz
I piętro - pok. nr 11
Informacja Tel: (033) 499-00-66 wew.35
fax:  (033) 4990066
Inne SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych. Wniosek o udostępnienie danych może złożyć wnioskodawca osobiście, pełnomocnik ustanowiony na piśmie, albo opiekun ustawowy lub faktyczny. Pełnomocnik powinien legitymować się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL - wzór wniosku został określony w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r.(Dz. U. z 2018  poz. 2523 ze zm.).
2. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport.
3. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika: pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

OPŁATY:
1. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych osobowych w kwocie 31 zł.
2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.
3. wpłata na konto bankowe Urzędu Gminy w Buczkowicach: 52 1240 4142 1111 0000 4826 2811.
4. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak, czynność materialno-techniczna. W przypadku postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami KPA.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-11-20 12:14:52
Data utworzenia 2003-09-23
Data udostępnienia 2003-09-23 09:29:08
Osoba odpowiedzialna Marzena Wilcz
Udostępnił Barbara Kaleta