Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje ogólne

Sposoby załatwienia spraw archiwalne / Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

Nazwa Decyzja - o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Opis Decyzja jest wydawana na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 46a ust. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).
Miejsce Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
I piętro pok.14
Informacja Tel: (033) 499-00-66 wew. 34
mgr inż. Przemysław Lubiński
fax: /033/ 499-00-66 wew.26
Inne WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z załącznikami
- poświadczoną przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
- raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo informację o przedsięwzięciu jeżeli sporządzenie raportu nie jest wymagane.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 2 miesięcy

OPŁATY
Opłata skarbowa wynosi 205 zł /płatne w dniu składania wniosku/

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Buczkowice, który wydał decyzję / odwołanie składa się na dzienniku podawczym I piętro pok. nr 6/. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty  doręczenia decyzji  stronie.

UWAGI
Ze względu na konieczność dokonywania uzgodnień w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, termin wydania decyzji może przekroczyć 2 miesiące. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Działalności Gospodarczej - I piętro pok. 14a
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2007-10-03 14:59:15
Data utworzenia 2006-03-01
Data udostępnienia 2006-03-01
Osoba odpowiedzialna Przemysław Lubiński
Udostępnił Barbara Walaszek