Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Komisje / Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych Kadencja 2006-2010

Nazwa Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych
Skład Skład Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych:
1. Kazimierz Jakubiec -  Przewodniczący Komisji
2. Władysław Wrona -  Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Jerzy Foltyniak - Członek Komisji
4. Stanisław Gluza - Członek Komisji
5. Stanisław Gruszecki - Członek Komisji
6. Henryk Knapek - Członek Komisji
7. Grzegorz Konior - Członek Komisji
8. Barbara Magiera- Sadlik - Członek Komisji
9 . Grzegorz Rączka - Członek Komisji
10. Zdzisław Świerczek - Członek Komisji
11. Jerzy Więcek - Członek Komisji
12. Roman Wrona - Członek Komisji
13. Piotr Żądło - Członek Komisji

 
Zadania Przedmiotem działania Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych są w szczególności sprawy z zakresu:
- gospodarki finansowej Gminy
- ładu przestrzennego
- nieruchomości gminnych / nabywanie, zbywanie, inwestycje, remonty/
- ochrony środowiska i przyrody
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
- utrzymania czystości i porządku
- zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
- cmentarzy gminnych
Opis Komisja została powołana Uchwałą Nr I/4/06 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Buczkowice w kadencji 2006-2010 na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz & 22 ust. 1 Statuty Gminy Buczkowice i  &44 ust.2 Regulaminu Rady Gminy Buczkowice stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Buczkowice uchwalonego na mocy uchwały Nr VII/56/2003 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Buczkowice / Dz.U. Woj. Śląskiego z 2003 r. Nr 56, poz. 1754/
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2010-12-08 09:28:09
Data utworzenia 2006-11-27
Data udostępnienia 2006-11-29 08:54:56
Osoba odpowiedzialna Barbara Walaszek
Udostępnił Barbara Kaleta