Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje ogólne

Formularze do pobrania archiwalne

Nazwa Informacja o gruntach (IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3)
Opis Informacja o gruntach IR-1 wraz z załącznikami: ZIR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, ZIR-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, ZIR-3 - dane pozostałych podatników
Miejsce Urząd Gminy Buczkowice - pokój nr 19
Informacja Tel: 33 499 00 66 wew. 22
Podstawa prawna Art. 6a ust. 5 i 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z późn. zm.)
Składający Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będące posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
Termin składania W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 6a ust. 4 ustawy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-02 14:28:13
Data utworzenia 2020-06-02
Data udostępnienia 2020-06-02 14:28:13
Osoba odpowiedzialna Irena Truchan
Udostępnił Jakub Kwaśny