Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje ogólne

Formularze do pobrania archiwalne

Nazwa Deklaracja na podatek rolny (DR-1, ZDR-1, ZDR-2)
Opis Deklaracja na podatek rolny DR-1 wraz z załącznikami: ZDR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, ZDR-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Miejsce Urząd Gminy Buczkowice - pokój nr 19
Informacja Tel: 33 499 00 66 wew. 22
Podstawa prawna Art. 6a ust. 8, 9 i 10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z późn. zm.)
Składający Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania Do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 6a ust. 4 ustawy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-02 14:28:13
Data utworzenia 2020-06-02
Data udostępnienia 2020-06-02 14:28:13
Osoba odpowiedzialna Irena Truchan
Udostępnił Jakub Kwaśny