Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje ogólne

Formularze do pobrania archiwalne

Nazwa Deklaracja na podatek leśny (DL-1, ZDL-1, ZDL-2)
Opis Deklaracja na podatek leśny DL-1 wraz z załącznikami: ZDL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, ZDL-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Miejsce Urząd Gminy Buczkowice - pokój nr 19
Informacja Tel: 33 499 00 66 wew. 22
Podstawa prawna Art. 6 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888)
Składający Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami lasów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania Do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-02 14:45:47
Data utworzenia 2020-06-02
Data udostępnienia 2020-06-02 14:45:47
Osoba odpowiedzialna Irena Truchan
Udostępnił Jakub Kwaśny