Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje ogólne

Formularze do pobrania archiwalne

Nazwa Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Miejsce Urząd Gminy Buczkowice - pokój nr 30
Informacja Tel: 33 499 00 66 wew. 14
Podstawa prawna art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)
Składający właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Termin składania 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca  następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-08-31 15:39:26
Data utworzenia 2020-09-01
Data udostępnienia 2020-07-17 07:23:44
Osoba odpowiedzialna Krzysztof Wrzosek
Udostępnił Jakub Kwaśny