Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zameldowanie Na Pobyt Stały
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. 139, poz. 993/ oraz Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz.U. Nr 225, poz. 1635
Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
I Piętro - pok. nr 8
Informacja Tel: (033) 499-00-66
wew.35
podinspektor - mgr Marzena Michalik
fax:(033) 4990066
Inne Przy zameldowaniu na pobyt stały należy przedstawić:
- dowód osobisty - w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osoby niepełnoletniej,
- wojskowy dokument osobisty - w przypadku osób podlegających powrzechnemu obowiązkowi obrony,
- zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego
- wypełniony i podpisany formularz " zgłoszenie pobytu stałego "
- potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu
- do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu

W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Osoby dopełniające obowiązku zameldowania się na pobyt stały otrzymują wolne od opłaty poświadczenie zameldowania ważne przez okres 3 m-cy od dnia wystawienia.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2014-05-15 08:13:48
Data utworzenia 2003-09-11
Data udostępnienia 2003-09-11 09:11:14
Osoba odpowiedzialna Marzena Michalik
Udostępnił Barbara Kaleta