Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zgłoszenie pobytu stałego
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. 139, poz. 993/ oraz Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz.U. Nr 225, poz. 1635
Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
I Piętro - pok. nr 11
Informacja Tel: (033) 499-00-66
wew.35
podinspektor - mgr Marzena Michalik
fax:(033) 4990066
Inne Wymagane dokumenty:
1.Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
2.Dowód osobisty lub paszport.
3.Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - do wglądu (w oryginale).
4.W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
    - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
    - dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.
Opłaty:
1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego.
2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt stały działa przez pełnomocnika).

Opłaty należy dokonać przelewem , na rachunek Urzędu:  52 1240 4142 1111 0000 4826 2811 PKO SA o/Szczyrk lub w kasie Urzędu Gminy Buczkowice.

3. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-06-19 13:51:35
Data utworzenia 2003-09-11
Data udostępnienia 2003-09-11 09:11:14
Osoba odpowiedzialna Marzena Michalik
Udostępnił Barbara Kaleta