Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Obowiązek Meldunkowy Cudzoziemców
Opis Dotyczy
Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
I Piętro - pok. nr 9
Informacja Tel: (033) 8177-600 wew. 18
fax: (033) 8177-600
Inne Cudzoziemiec przebywający na terytorium RP jest obowiązany wykonać obowiązek meldunkowy nie później niż przed upływem 48 godzin od chwili przekroczenia granicy RP.
Przy zameldowaniu na pobyt czasowy cudzoziemiec jest obowiązany przedstawić:
- dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP,
- wypełniony i podpisany formularz " zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca ",

Fakt pobytu cudzoziemca potwierdza osobiście właściciel lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Przy zameldowaniu na pobyt stały cudzoziemiec przedstawia:
- kartę pobytu stałego,
- potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy - w przypadku gdy ostatnie miejsce pobytu stałego znajdowało się za granicą,
- wypełniony i podpisany druk " zgłoszenie pobytu stałego " potwierdzony przez właściciela lokalu, w którym następuje zameldowanie.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2003-09-11 12:43:33
Data utworzenia 2003-09-11
Data udostępnienia 2003-09-11
Osoba odpowiedzialna __IMIE_NAZWISKO__
Udostępnił Barbara Walaszek